ZákonTrestní právo

Typy trestných činů spáchaných z výtržnictví

V současné době existuje devět druhů trestné činnosti, které lze provést jen kvůli výtržnictví, takže by jim mělo pečlivě zvážit, protože všechny zločiny spáchané na této půdě mají charakteristický motiv tr Ruska. Šikana může být považována za zjevným porušením této společnosti vyjadřuje nespokojenost, zatímco v pochybení, může použít zbraně nebo předměty, které by mohly způsobit zranění. Jen soud může nastavit do budoucna, protože se projevuje porušení a jaké důsledky by naznačovaly, že daná osoba je skutečně vinen.

Usnesení pléna RF ozbrojených sil, spojená s různými typy chuligánství

Že zákon by mohl správně posoudit výtržnictví a trestné činnosti kvalifikaci byl považován za pravdu, plénum dal takové vysvětlení:

 1. Především šikany lze považovat jen takové úkony, které nejsou plně odpovídají obecně uznávanými normami a jasné nerespektování společnosti a další.
 2. Když se během protiprávním jednáním použití zbraní. To může být různé věci, které budou mít vliv na psychiku člověka nebo jeho fyzické kondice.
 3. Pouze mohou přijít odborníci na to, jak ten či onen předmět by mohly mít dopad na to, zda se jedná o celkový stav člověka, a může být obecně zaměřena na cílové léze. Například s ohledem na všechny výtržnictví, Plenum připustil nebezpečné nejen objekty, ale i nebezpečná zvířata, které mohou být použity způsobit škodu.
 4. Bere v úvahu jakékoliv zbraně, i když se učí, ale jeho použití je stále ještě možné, aby nedošlo ke zranění.
 5. Šikana nelze přidělit jednou osobou, a celá skupina, tyto úkony mohou být kvalifikovány jako tajné dohody.
 6. Šikana je i opoziční orgány nebo jejich zástupci, kteří jsou ve službě.
 7. Všechny trestné činy proti osobě, lze považovat za výtržnictví, trestní zákon v tomto případě stanoví konkrétní trest za každý jednotlivý případ. Nesešel fráze, osobní zranění, a je přímou hrozbou pro život člověka, zločiny proti příbuzných a rodinných příslušníků, jsou důsledky takového šikany, takže na to je zodpovědnost.
 8. Šikana je považována za vandalismus, který se koná na pozadí politických nebo ideologických antipatie. Když tam je vandalismus, nejenže porušil veřejný pořádek, ale také poškodila majetek jiných lidí. V tomto případě, že pachatel bude muset být odpovědný za celé řady různých předmětů.

Co je chuligánství?

K dnešnímu dni, výtržnictví a trestných činů spáchaných z výtržnictví - to jsou dvě různé věci. Často se v takových trestných činů pochopit ty zaměřené na narušení bezpečnosti společnosti. Tyto akty mohou vytvořit reálnou hrozbu, která může stát něčí život, nebo osoba může být zbaven majetku. Rozdíl mezi těmito dvěma spočívá v tom, že některé činy spáchané a jsou zvláště dobře koncipovaný zákon, ale někdy se to stane z nedbalosti. Trestné sankce mohou být aplikovány na objekt pro výtržnictví, pokuty a trest odnětí svobody na určitou dobu. Zpravidla takové zločiny jsou rozlišovány:

 1. Chuligánství, které se odehrává na úrovni domácností, s použitím různých předmětů.
 2. Extremistické chování, které je přestupkem proti pozadí nepřátelství vůči náboženských, ideologických či rasových důvodů.
 3. Smíšená chuligánství je považován za nejnebezpečnější, protože existuje vážné motivem pro její provádění, a zároveň za použití různých typů zbraní.

Bez ohledu na důvody spáchání výtržnictví, zákon stanoví přísný trest. I v případě, čin byl spáchán teenagery, budou muset zodpovídat za ně ze zákona.

Druhy chuligánství

Jak již bylo zmíněno, tyto druhy trestných činů, není příliš mnoho, takže byste měli dávat pozor na to, co chuligánství lze považovat v trestním zákoně:

 1. Nejzávažnější zločiny je vražda výtržnictví.
 2. Těžké ublížení na zdraví.
 3. Zmrzačení střední závažnosti.
 4. Úmyslné způsobení lehkého poškození.
 5. Tlukot výtržnictví.
 6. Úmyslné ničení majetku nebo poškození.
 7. Úmyslné na distruction některých důležitých objektů, které poskytují životně důležité funkce.
 8. Týrání našich menších bratří.
 9. Není třeba provádět, například, může být vandalismus.

Jakou roli hraje motiv pro trestný čin?

Výtržnictví a zločiny spáchané z výtržnictví, prozkoumány odborníky. Teprve poté, co budou analyzovány trestného činu, bude možné vyvodit určité závěry. Skutečnost, že všechny trestné činy uvedené výše, jsou především útok na různých obecných a konkrétních objektů. Velmi často se stává, zločin je propojen s cílem poškodit zdraví nebo zbavení objekt života, v jiném případě je trestný čin může být spáchán s cílem poškodit majetek.

druhy trestné činnosti

Trestné činy spáchané z výtržnictví, může být z těchto odrůd:

 1. V prvním případě se přestupek mohou být prezentovány ve formě obvyklých útoků.
 2. V jiném případě může již být konkrétní čin, který je zaměřen na něco nebo někoho.

V každém případě, většina z výtržnictví provádějí osoby, které jsou ve stavu opilosti, zatímco se snaží dát externí zničení, poškození. Ty se mohou projevit v násilné činy ve vztahu k ostatním, ale musíme také uvědomit, že to není polehčující okolnost.

Vražda chuligánství

Vražda výtržnictví - nejen vraždy, a akcí, které mohou být provedeny na základě neúcty či nenávisti přímo na samotné společnosti. A samozřejmě, je to opozice ze všech norem, které byly přijaty v této společnosti. Chování viníka v tomto případě je otevřená výzva, která motivován touhou ukázat všem, že se jim zachází s pohrdáním. Velmi často tyto činy jsou spáchány bez jakéhokoliv zjevného důvodu, docela sebemenší záminka k vraždě došlo. V soudní praxi je známo, že většina takových případů, které jsou spáchány pod vlivem alkoholických nápojů. Trestný čin spáchaný z výtržnictví lze provést pod záminkou, že člověk dal zapálit cigaretu a udělal poznámku, která se zdála útok na druhou stranu. Před posouzením věci, odborníci provést důkladnou analýzu, která nám umožňuje přesně určit, jak byla vražda. Například, pokud se jednalo o spor, nebo boj, že bude brát v úvahu skutečnost, kdo byl agresor. Například v případě, že vražda byla spáchána v hádce a podněcovatel to bylo jen obětí, že už nebude vražda výtržnictví.

Výtržnictví a trestný čin se narušení, s různým stupněm závažnosti

Poranění budou řešeny samostatně. Legislativa bere v úvahu téměř všechny malé detaily, které mohou mít vliv na zmírnění nebo zpřísnění trestu. Ale v každém případě došlo k bití, a to může být kvalifikováno jako protiprávní činy spáchané z výtržnictví. Hlavním kritériem zranění, které budou považovány u soudu, samozřejmě, budou následky bití. Pokud by došlo tlukot výtržnictví, ale poškozený přijal jen menší zranění, bude trest nebude tak přísný, kromě toho bude podrobně zkoumat důvody pro trestný čin. Také mohou být použity i poškození středního gravitace, ale když se zabývá záležitosti v této kategorii mají šanci uniknout trestu, pokud obě strany jít do dohodovacího řízení, které se musí uskutečnit mezi pachatelem a obětí. Pokud se to vyřešit problém se tak nestane, pak viník může být čekání na trestní odpovědnosti k trestu odnětí svobody. Na jak dlouho - soud bude rozhodovat, kdo bude pečlivě studovat všechny motivy zločinu. Považována za nejhroznější trestného činu výtržnictví, který způsobil těžkou újmu na zdraví u lidí. V tomto případě je trestní zákoník stanoví maximální trest odnětí svobody. Více nedávno, v roce 2016 byly provedeny změny trestního zákoníku, takže nyní chuligánství je považována a bije lidi, kteří vstupují do kruhu přátel a příbuzných, například to může být všichni příbuzní, prarodiče, vnoučata a děti, stejně jako mužem a ženou. Opakované porušení takového člověka, který se dopustí činů výtržnictví, může být zbaven svobody na určitou dobu.

Zvláštní vlastnost zničení nebo poškození chuligánství

Ničení majetku mohou být automaticky považovány za spáchané z výtržnictví. Legislativa považovány takové momenty:

 1. Úkony, které učinily k tomu, že majetek byl poškozen nebo zcela zničen.
 2. Důsledky, které jsou výsledkem pochybení.
 3. Motivy, které vedly ke spáchání trestného činu.

Výtržnictví a výtržnictví liší. Faktem je, že v případě, že nemovitost byla plně využita a nepodléhá navrácení, bude považován, stejně jako výtržnictví, během něhož bude pachatel povinen odpovědět v plném rozsahu. S největší pravděpodobností, bude odsouzen a uvězněn po určitou dobu. V případě, že v případě, že majetek byl pouze poškozen, a tam je každý šanci získat zpět, je možné považovat za výtržnictví. Stojí za zmínku, že úmyslné ničení cizího majetku v důsledku žhářství znamenat trestní odpovědnost. V tomto případě, výtržnictví mohou být různých typů. Například strany konfliktu mohou být manželé, kteří nebyli schopni sdílet majetek. Strana, která spáchal žhářství, bude zodpovědný za jeho čin. Soud vezme v úvahu také důsledky takového činu, kdy byl čin vedl k vážným následkům, které jsou způsobeny nedbalostí, ale zároveň došlo ke škodám na majetku schválně. Nejčastěji následky by mohly být:

 1. V důsledku protiprávní jednání utrpěla vážnou újmu na zdraví nebo více osobám.
 2. Oběti byly ponechány bez domova nebo nemají prostředky k živobytí.
 3. Je-li firma či organizace práce byla zastavena kvůli výtržnictví.
 4. Je-li velký počet spotřebitelů, byl odpojen od obživy, například to může být elektřina, plyn, teplo a vodu.

Speciál distruction některých důležitých objektů, které poskytují důležité funkce

Výtržnictví je možno provádět různé zničení, poškození či snížení nesprávné stavu různých předmětů, které jsou nezbytné pro život. Obvykle jsou tyto porušení může být potrestán těžkým pokuty, a v případě, že škoda byla utrpěl významné, může být pachatel zbaven svobody na dobu tří let. Výtržnictví a kvalifikace trestných činů mohou být různého charakteru, na tomto základě, bude účtována a potrestán. V některých případech je osoba, která spáchá-li takový čin může být potrestán prostřednictvím nucené práce.

Týrání zvířat jako výsledek chuligánství

Týrání zvířat je zločin. To může probíhat také kvůli výtržnictví. Takový výtržnictví budou považovat za konfrontace mezi morálkou a veřejností. Mějte na paměti, že týrání zvířat je potrestán podle trestního zákoníku. Soud bere v úvahu všechny motivy a jeho následky, které byly důsledkem takových akcí. Například, pokud je zvíře zabito v důsledku nezákonných akcí nebo zranění, stejně jako fyzická síla byla aplikována na něj, pak takový pachatel čekat tvrdé tresty. S největší pravděpodobností to bude trest odnětí svobody po dobu několika let. Špatnému zacházení lze považovat nejen způsobení bolesti ke zvířeti, ale také zbavuje ho z potravy, stejně jako jiné způsoby. Nejčastěji chuligánství v tomto případě současného jako příležitost prosadit se a získat sebeuspokojení. Tyto zločiny jsou spáchány s konkrétním záměrem, žádný jiný důvod pro spáchání neexistuje. Spadají pod soudu může každá osoba, která se dopustí protiprávního jednání, a který byl v šestnácti letech. V případě, že trestný čin byl úplně sám, a skupina lidí, bude trest být přísnější.

Cílem předcházet trestné činnosti páchané z výtržnictví, by měly být vždy zabránit tímto způsobem. Je nutné provést sociální vysvětlující rozhovory, které mohou mít vliv na všechny oblasti lidské činnosti. K tomu je třeba aktivně zapojit psychology, pedagogy, sociální pracovníky a specialisty z jiných odvětví, jako jsou specialisté pro léčbu drogové závislosti a kriminalistů. Je třeba aktivně rozvíjet síť krizových center a institucí, ve kterých je možné získat psychologickou pomoc. Zvláštní pozornost by měla být věnována zejména teenagery, kteří jsou stále v ohrožení a jsou často tyto pachatele. Zvláštní pozornost by měla být jednoznačně dána slabších rodin. Pouze tímto způsobem může vést ke snížení tempa růstu trestných činů, které se zavázaly kvůli výtržnictví. Je-li správně stavět prevence systém, budou tyto zločiny mnohem méně, a to je pro stát a jeho občany velmi důležité. Všichni občané státu prostě musí pochopit, že mají stejná práva, což znamená, že ke spáchání takového trestného činu Nikdo nemá. V důsledku toho budou tyto činy trestně stíháni na legislativní úrovni.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cs.delachieve.com. Theme powered by WordPress.