ZákonSoulad s předpisy

Technické normy: definice, vlastnosti, příklady

. V judikatuře jsou platná pravidla rozdělena do dvou širokých kategorií: sociální a technickými normami. Jedná se o absolutní klasifikace. V obou skupinách, naopak, existují určité typy a druhy pravidel. Dělí se z různých důvodů. Technické normy jsou studovány právníci, pokud je to nezbytné, aby se odlišily od jiných skupin předpisy stanovují charakteristických rysů a objektivních kritériích, rysy. další uvažujeme jmenování technických norem.

Specifičnost vymezení

Separace mezi technickým a společenským normám je vedena především na téma jejich regulace. Nedávná regulují interakce mezi lidmi a jejich sdružení, tedy sociální procesy. регулируют отношения человека и внешнего мира. Technické normy a předpisy upravují vztahy mezi člověkem a okolním světem. Patří mezi ně například patří vzájemné působení mezi lidmi a stroji, pracovních prostředků, pracovních vztahů a tak dále. Zvláštností tohoto vztahu je, že neživé objekty jsou na druhé straně. V souladu s tím, že jsou „poloveřejné“ v přírodě.

vlastnost

Technické normy, samozřejmě nelze srovnávat s přírodními zákony. Ta nejsou závislé na vůli lidu. – продукт человеческой деятельности. V tomto případě zařízení a technologie - produkt lidské činnosti. V souladu s tím, je chování normy obvod při interakci s neživými objekty definovanými lidmi. фиксируются в юридических актах. Některá technická pravidla stanovená v právních aktech. Výsledkem je, že se stanou obecně závazné. . Dá se uvést mnoho příkladů ze života. Tak, na státní úrovni, tam jsou státní normy, stavební předpisy, návody, pravidla. Ty určují, jak fungují standardy vybavení, kvality. , в СНиПах требования к сооружениям, зданиям, строительным работам и пр. В некоторых юридических актах, наряду с предписаниями, присутствуют санкции за их нарушение. SDA obsahuje ustanovení upravující bezpečný provoz dopravy, SNIP požadavky na stavby, stavby, stavebnictví atd. V některých právních aktů, spolu s předpisy, tam jsou sankce za jejich porušení.

důležitým faktorem

играют в настоящее время ключевую роль в производственном процессе. Zařízení a technologie jsou nyní hraje klíčovou roli ve výrobním procesu. Země má obrovské množství společností, které vyrábějí nejrůznější výrobky. To musí splňovat standardy kvality, jak to má vliv na zdravotní stav a podmínky v oblasti životního prostředí. Zakotvena v právních dokumentech technické normy získat kvalitativní charakteristiky právními předpisy. Jsou vyjádřením veřejnosti budou poskytnuty s možností použít donucovací opatření proti rušitele. регулируют специфическую, но исключительно важную сферу. Technická pravidla pro konkrétní, ale důležitou sféru. Regulaci jejich funkce je realizován ve spolupráci s dalšími předpisy. V tomto smyslu, oni se chovají jako doplněk zákonných požadavků.

domácí sféra

. To je také používáno technické normy. Oni nejsou připevněny k úředníkovi, na právní úrovni. V souladu s jejich porušení nemůže vést k jakékoli odpovědnosti. Nicméně, jejich realizace je také důležité. , то среди таких предписаний можно назвать инструкции по использованию разных бытовых приборов (холодильников, телевизоров, магнитофонов), лекарственных препаратов и пр. Pokud dává příklady života, včetně tohoto návodu může být nazýván návod k použití různých domácích spotřebičů (ledničky, televizory, magnetofony), léky a tak dále.

ekologie

Dalekosáhlé a závažné důsledky vzniknou v případě porušení přirozené rovnováhy. Umělý zásah do ekologické rovnováhy ohrožení normálního života lidí. Ruská legislativa stanoví různé tresty za znečišťování přírody, přírodních objektů poškozených ekosystémů. . V oblasti životního prostředí má své vlastní technické normy. Jsou zaměřeny především na zachování přirozeného životního prostředí, zajištění racionálního využívání zdrojů. Zvláštní pozornost je věnována právu půdy a podloží, voda a vzduch. Jakékoliv porušení předpisů s sebou nese katastrof, krizí životního prostředí.

Význam instrukcí

конструируется с учетом установленных требований. Moderní technologie je navržena s ohledem na stanovené požadavky. Zařízení používaná při výrobě kombinuje vysoký výkon a šetrnost k životnímu prostředí. Zvláštní požadavky na zpracování, výrobní podniky. Neopatrnost, nedbalost, hrubé ignorování pravidel může způsobit vážné a někdy nenapravitelné důsledky. Příkladem takového lomu, nehoda (Černobyl). Ze souladu s ustanoveními v pravém slova smyslu zdraví a životy lidí. требует внимательного отношения, четкого следования инструкциям. Moderní technologie vyžaduje pečlivou pozornost, striktní dodržování pokynů. Lidé se často vyjadřují nespokojenost s větším počtem norem a předpisů. Někteří se dokonce domnívají, že většina z těchto požadavků není nutné, protože jsou příliš pevně definovat pořadí a povahu mnoha lidských aktivit. Zvlášť často slyšel o nespokojenosti osob vykonávajících jakýkoli úkol služby.

Zatím ne každý zákaz a příkaz je zlo. Mnoho instrukce jsou přiměřené a naléhavě potřeboval dnes. Jejich dodržování je důležité zejména pro ty pracovníky, které mohou mít vliv na lidské životy. Patří mezi ně zejména patří doktory, piloty kapitány lodí, atd Neměli bychom zapomínat, že mnohá ustanovení byly výsledkem práce na brouky. - Byly formulovány po analýze pohrom, nehod, havárií. V tomto ohledu je námitka k prohlášení nepřijatelné. Během protestů proti předpisům je často stojí za to jednoduchý neochota být pod kontrolou, touha zbavit právního předpisu a mít naprostou svobodu jednání. Nicméně, toto chování je velmi pravděpodobně vedlo k tragickým následkům. By nemělo bránit zavádění a uplatňování právních předpisů obecně a používání zastaralé a nesplňují pravidla aktuálního nastavení.

lidské a zvířecí vztahy

Většina z pravidel, kterými se řídí tyto interakce jsou zakotveny v právních aktech. Zároveň se upravují vztahy a na domácích i divokých zvířat. Například, vyvinutý a pravidla týkající se obsahu koček a psů, skotu, koní, ustanovení o povinném očkování, prevence nemocí, průzkumy. Za porušení těchto požadavků, je zodpovědnost. Přičemž tato skupina zahrnuje tyto požadavky? To nejsou na technické aspekty a ne o vztahy s veřejností, a to i přesto, že mají určitou společenskou hodnotu. Odborníci se domnívají, že je to vhodné, tyto požadavky se vztahují na přírodní legální. Regulují vztahy zástupcům přírody a zároveň pevně na federální úrovni v legislativních aktech.

sociální normy

Jsou Společný vzor, vzory chování, které se vyvinuly ve společnosti v procesu dlouhodobé praktické lidské činnosti. Jako součást svého vývoje, lidé vytvářejí určité standardy. Ty určují, co může a nemůže dělat muže jako on by měl provést určité behaviorální úkony.

typy

Sociální normy se dělí na:

  1. Tradice a zvyky. Tento kodex chování, který se stal povinným vzhledem k návyky. Tradice a zvyky se opakuje z generace na generaci.
  2. Morální normy. Ty zahrnují posouzení chování činy určité osoby (poměrně jednoduchý) Kritéria :. Dobrou špatné, dobré-zlé, atd. Jako sankcí za porušení morálních zásad ve prospěch vyslovení nedůvěry a odsouzení společnosti.
  3. Právní normy. Ty jsou stanoveny v právních předpisech. Jsou vynuceny donucovací opatření.
  4. Estetické normy. Ty zahrnují posouzení lidském měřítku, „ošklivý-atraktivní.“ Zpravidla estetické normy jsou aplikovány v analýze přírody, umění, lidské chování.
  5. Politické principy. Působí jako regulátory lidské činnosti spojené s výkonem. Tyto principy jsou vtěleny do mezinárodních dohod, smluv, listin, konvence, prohlášení.
  6. Náboženských norem. Jsou to přikázání, které jsou přítomny v kostele založil Písma.
  7. Firemní standardy. Jsou instalovány uvnitř společnosti a jsou zaznamenány ve stanovách, kódy, dohod.

role

Aby sociální předpisy skutečně pracuje na lidské chování, lidé potřebují znát pravidla a snaží se je realizovat. Soulad s požadavky kladenými ze strany společnosti, je nutné udržovat rovnováhu ve vztahu. V tomto smyslu společenské normy mají stejný význam jako předpisy pro řidiče. Pokud občané nemají dodržovat pravidla a jet v opačném pruhu, nebo si za opilce kola, pak se pohyb bude nemožné a extrémně nebezpečné.

závěr

Samozřejmě, že role stávajících předpisů je obtížné přeceňovat. Navzdory nespokojenosti vzniklých rozporů, vykonávají důležité úkoly, upravují vztahy mezi předměty. Hranice mezi sociálními a technickými normami dostatečně jasné. Nicméně, v praxi, předpisy jsou často používány v kombinaci. Technické a sociální požadavky poskytují nejen stabilitu společenských vztahů, na rovnováhu v přírodě, ale také bezpečnost života obyvatel, ekosystémů a majetku. Ve všech oblastech, kde se člověk dělá nějaký duchovní a hmotných statků, musí postupovat podle platných předpisů. Toto pravidlo platí i pro pracovníky různých profesí. Oni nejsou výjimkou a právníci. Měly by také být vědomi a musí splňovat technické i sociální požadavky. Z toho do značné míry závisí na úspěchu svých aktivit.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cs.delachieve.com. Theme powered by WordPress.