Vzdělání:Střední vzdělání a školy

Přímo ve vesmíru

Rovná přímka v prostoru je jednou z hlavních postav v geometrii. Skládá se z nekonečného počtu abstraktních objektů, které nemají objem, plochu, délku a jiné charakteristiky. Tyto nulové rozměrové objekty také slouží jako základní postavy v geometrii a jsou nazývány body.

Přímka v prostoru je podobná té, která se provádí na existující rovině. S pomocí představivosti by měly být označeny dva body. Mezi nimi, stejně jako za hranice nekonečnosti s pomocí pravítka, je kreslena linie. Toto je přímka ve vesmíru. Na tomto řádku můžete určit segment nebo bod. Tyto akce jsou podobné stejným akcím prováděným v rovině.

V geometrii existují axiomy, které se týkají definice linie. Patří sem následující výroky:

1. Prostřednictvím dvou vyznačených bodů lze nakreslit pouze jednu jednu linku.

2. Existují případy, kdy jsou v určité rovině dva samostatné body linie. Pak můžeme říci, že všechny nulové rozměrové objekty linie jsou v něm.

Díky těmto axiomům je zřejmé, že čára v prostoru leží zcela v určité rovině.

V geometrii se zvažuje ještě jeden případ. Vzniká v situacích, kdy se přímá přímka ve vesmíru objevuje jako důsledek průniku dvou různých rovin. Výrok je pravdivý: jestliže dvě různé roviny mají alespoň jeden společný bod, mají společnou přímku. Na tomto řádku leží všechny společné nulové rozměrové objekty těchto geometrických obrazců.

Vzájemné uspořádání přímky v prostoru může mít různé možnosti. V jednotlivých případech se mohou shodovat. To znamená, že v této verzi mají řádky nekonečný soubor společných bodů.

Linky v prostoru mohou mít jeden společný bod. V této variantě jsou datové linky v určité rovině umístěné v trojrozměrném prostoru. Tento případ vede k pochopení úhlu, který vzniká mezi čarami.

Chcete-li se nacházet v prostoru, mohou být také čáry paralelní. V této situaci jsou ve stejné rovině a neprotínají se po celé délce.
Na řádku, stejně jako na rovnoběžné čáře, bude nenulovým vektorem jeho směrování. Tento geometrický koncept se často používá při řešení různých problémů. Pomocí vektoru můžete určit směr přímky.
Linky mohou být také křížení. V tomto případě jsou umístěny v různých rovinách. Toto uspořádání vede k geometrické koncepci úhlu, který leží mezi zkříženými přímkami. Zvláštní pozornost je věnována případům kolmého uspořádání linií v trojrozměrném prostoru. V takových provedeních je úhel mezi nimi hodnota rovnající se devadesát stupňů.

Můžete určit přímku ve vesmíru různými metodami. K tomu přispěje znalost axiomů. Vycházíme z toho, že pouze jedna přímka může procházet dvěma body označenými v prostoru, můžeme ji namapovat tím, že nakreslíme čáru přes plánované nulové rozměrové objekty.

Je-li nutné vytvořit geometrickou postavu v souřadnicovém systému pravoúhlého tvaru, který je umístěn v trojrozměrném prostoru, je vytvořena rovnice. Při určování přímky je nutné spoléhat na souřadnice dvou bodů, které musí být známy.

Při konstrukci potřebné čáry můžeme použít paralelní větu. V tomto případě, přes určitý bod, který nepatří do naší přímky, můžeme vždy postavit geometrickou postavu, jejíž nulové rozměrové objekty budou patřit pouze k ní.

Rovina a čára ve vesmíru mohou být také kolmé. Pro vytvoření linky v tomto případě je nakreslena geometrická figura. V tomto případě je úhel průsečíku takové přímky a roviny 90 stupňů.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cs.delachieve.com. Theme powered by WordPress.