ZákonStátu a práva

Zákaz vstupu do Ruské federace. Kontrola zákazu vstupu

Jako klíčový normativní akt upravující postup při vstupu cizinců ze zahraničí a osob, které nemají státní občanství, federální zákon č. 114. K překročení hranice musí mít subjekt vízum a doklady, které potvrzují jeho totožnost. V některých případech však jejich dostupnost nestačí, protože existuje zákaz vstupu do Ruska. Podívejme se dále, v jakých případech je stanovena a jaká může být její trvanlivost.

Důvody

Seznam důvodů, proč lze osoby omezit, je obsažen ve federálním zákoně č. 114, v článku 26. V souladu s normou je zákaz vstupu do Ruska stanoven tehdy, když:

 1. Sanitární a celní porušení předpisů při průchodu hraničních kontrol. V takovém případě bude zákaz vstupu do Ruské federace pokračovat, dokud nebudou vyloučeni.
 2. Nahlášení nespolehlivých údajů o sobě a účelu návštěvy země.
 3. Zapojení subjektu do správní odpovědnosti v Rusku 2 nebo vícekrát do tří let. Omezení v tomto případě platí po dobu 3 let. Výpočet termínu se provádí od data vstupu v platnost posledního rozhodnutí.
 4. Porušení během předchozího pobytu v zemi, v jejímž členském státě dochází, až do uplynutí 30 dnů po skončení období přechodného pobytu ve státě. Zákaz vstupu do RF je stanoven v tomto případě po dobu 3 let ode dne, kdy subjekt opustil své hranice.

Zjištěné porušení nemusí ve všech případech vždy vést k omezení.

Povinná norma

Přísnější pravidla vytvářejí umění. 27 výše uvedeného zákona. V souladu s normou je zákaz vstupu do Ruské federace stanoven:

 1. Přítomnost ohrožení státu, ohrožení zdraví / života obyvatelstva.
 2. Rozhodování o vyhoštění subjektu ze země nebo o jeho deportaci. V takových případech bude zákaz vstupu do Ruské federace platný nejméně po dobu pěti let (s jediným porušením, které sloužilo jako základ pro vydání příslušného aktu) a nejméně 10 let (s četnými nezákonnými činy).
 3. Rozhodnutí o převedení osoby do cizího státu v režimu zpětného přebírání. Působí proti subjektům, které porušují pravidla vstupu a pobytu v zemi. Omezení v tomto případě bude mít stejné trvání, jaké bylo stanoveno pro deportaci a deportaci.
 4. Přítomnost subjektu mimořádného odsouzení za trestný čin úmyslné povahy.
 5. Poskytování padělaných dokumentů.
 6. Únik z minulých návštěv od placení pokut, daní a dalších povinných odpočtů.
 7. Nedostatek dokladů potřebných pro získání víza, zdravotní pojištění, jakož i důkaz o existenci prostředků na živobytí na území Ruské federace.
 8. Zavazuje se k minulým návštěvám dvou nebo více závažných porušení v oblasti veřejného a pracovního práva a bezpečnosti. V tomto případě je zákaz vstupu na území Ruské federace stanoven na 5 let.
 9. Porušení doby odjezdu z této země. V takovém případě trvání zákazu závisí na závažnosti trestného činu a může se pohybovat od 3 do 10 let.

Nuance

Při zpětném přebírání se pro některé kategorie osob stanoví určitá shovívavost. Jedná se o předměty, u kterých byla ukončena z důvodů uvedených v čl. 32.5 FZ č. 115. Jsou dobrovolným odchodem cizince z Ruska. Pokud by to nebylo provedeno na úkor domácího rozpočtu, je zajištěno ukončení zpětného převzetí, stejně jako pomoc při identifikaci osoby. Zákaz návštěvy Ruska pro takovou osobu bude platný po dobu 3 let.

Omezení jako nástroj sankcí

Zákaz vstupu je často používán různými vládami proti nepřátelským státům. Zejména v USA, v řadě evropských a některých dalších zemí byly zavedena tato opatření. Takže zákaz vstupu ruských občanů do nich je spojen s připojením Krymu. Mezitím také poslanci naší Státní dumy nezůstávají stranou. Bylo například podáno návrh na zakázání vstupu zástupců zemí, které jsou vůči Rusku nepřátelské. Jako oficiální základ pro stanovení omezení zástupci nazývají projev ohrožení státních zájmů a práv obyvatelstva.

Kontrola zákazu vstupu do Ruska

Chcete-li se dozvědět o přítomnosti nebo neexistenci omezení, navštivte oficiální webové stránky Federální migrační služby. Na stránce musíte vybrat příslušnou službu a v otevřené nabídce je třeba vyplnit pole. Informace jsou v ruštině. Zadané sloupce:

 1. Celé jméno
 2. Paul.
 3. Občanství.
 4. Datum narození.
 5. Číslo a typ dokumentu, pro který byl poprvé proveden zápis do Ruské federace, název státu nebo organizace, kde byl přijat.

Před odesláním požadavku musíte zadat kód uvedený na obrázku. Systém poskytne informace dostupné v databázi. Je třeba poznamenat, že informace mají referenční charakter. To znamená, že skutečný stav věcí může být jiný. Chcete-li získat aktuální data, doporučujeme kontaktovat FMS osobně.

Specifičnost nastavení limitů

Státní agentury, které mají pravomoc uložit zákaz vstupu, zahrnují FMS, FSB, ministerstvo vnitra, FSO, FSKN a několik dalších. Je třeba říci, že tyto instance nejsou povinny získat vyčerpávající informace o životě osoby v zemi. Zákaz se na něj vztahuje na základě informací, které jsou v databázi přítomny. Nevykonává se ani další podrobnosti týkající se rodiny, dětí, příbuzných, osobních vlastností subjektu. Při uložení omezení je pověřená agentura povinna informovat osobu, na kterou se vztahuje. Ovšem v praxi má oznamovací postup formální povahu. V tomto ohledu se subjekt dozví o existenci zákazu přímo při překračování státních hranic, návratu z dovolené, příchodu do práce v Rusku, na jeho území a vydávání RWP, prodloužení registrace a tak dále. Aby se předešlo nedorozuměním, odborníci doporučují pravidelné zasílání žádostí na webovou stránku FTS. Kontrola zákazu vstupu zabrání nejen nepříjemným situacím, ale také včas informuje partnery nebo jiné zainteresované strany. To je zvláště důležité při provádění zahraničních ekonomických činností.

Jak odstranit zákaz vstupu?

Je docela obvyklé, že ukončení omezení může být přímo na místě. Například na letišti, v jednotce FMS, v oblasti hraničního řízení. Toto stanovisko je však chybné. Navíc zrušení zákazu vstupu do Ruské federace není součástí povinností zaměstnanců oddělení. Legislativa stanoví poměrně komplikovaný postup. V souladu s pravidly můžete požádat o zrušení zákazu ve struktuře, která ho iniciovala, nebo přímo na soud, který se nachází na jeho místě. Jak ukazuje praxe, autorizované agentury tuto záležitost nerozhodují, ale vydávají po určité době odmítnutí. V podstatě může být situace vyřešena u soudu.

Důležitý moment

Je třeba poznamenat, že pouze advokát s oficiálním vysokoškolským vzděláním je oprávněn zastupovat zájmy občana jiného státu při vyšetřování případu. Takový požadavek zakládá článek 55 CAS. To znamená, že příbuzní a manželé se nemohou navzájem chránit bez diplomu. Mnoho cizinců, kteří se setkávají s takovými byrokratickými překážkami, rozhodne, že nebudou pokračovat v boji a nevrátí se do svých států. Někteří se pokoušejí nelegálně vstoupit do Ruska. V případě zachycení jsou narušitelé ohroženi vězením nebo deportací.

Pomoc právníků

Zkušenosti ukazují, že v mnoha případech je možné zrušit zákaz návštěvy Ruské federace. Postup lze navíc provést za dva až tři měsíce. Po vyřešení situace můžete legálně pobývat na území Ruské federace, pracovat a žít v klidu. Samozřejmě musí existovat vhodné důvody pro vyřešení problému. Zohledněny jsou podmínky pobytu cizince ve státě. Jedním z nezbytných opatření je postup pro podání odvolání k příslušnému usnesení. V mnoha případech, když lidé začínají samostatně podnikat vlastní kroky, ale když narazí na překážky, opouštějí tuto myšlenku, často se ukazuje, že s kompetentním přístupem bylo možné vyřešit situaci ve prospěch osoby, která byla zakázána. Často se objevují obtíže, protože lidé sami začínají zmást situaci. V tomto ohledu je vhodné okamžitě obrátit na kvalifikovaného právníka. To je o to důležitější, jestliže vzniklý zákaz může poškodit podnik nebo pověst subjektu.

Závěr

Zákaz vstupu mnoha občanům způsobuje velké problémy. Zejména obtížná situace bude pro ty, kteří nevěděli o existenci omezení. V současné době existuje veřejná informační databáze, která obsahuje informace o všech zakázaných údajích. Doporučujeme pravidelně kontrolovat informace na webu FMS. Obecně, aby se zabránilo zavedení omezení vstupu, stačí splnit požadavky právních předpisů nejen při přímém překračování hranic, ale také při pobytu na území Ruské federace. To znamená, že osoba v zemi musí mít všechny doklady potvrzující legálnost svého pobytu. Je důležité dodržovat ustanovení Ústavy a federálních zákonů. Pokud se subjekt nedopustil porušení, včas a plně plnil povinnosti, které mu uložily regulační předpisy, nebude mu zakázán žádný zákaz. Proto může bezpečně žít bez obav o možnosti vykázání ze státu.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cs.delachieve.com. Theme powered by WordPress.