ObchodníZeptejte se odborníka

Významnost z hlediska auditu

Hlavním cílem auditora je vyjádřit názor na účetní závěrku o pravosti a správnosti účetnictví. Ale k výrobě odůvodněné stanovisko musí mít přesné a objem informací a know-how na tomto základě vyvodit správné závěry. Jakou roli hraje ve významnosti auditu? Ve skutečnosti, to je nesmírně důležité, protože to, co bude hlavním kritériem pro posuzování finanční výkonnosti hospodářského subjektu, nezávislého a věrný k závěru, proto, a pověst organizace auditu.

Významnost v auditu - je množství přípustné zkreslení a chyba, která je považována za maximální. Nastavte tuto hodnotu, aby byla zajištěna spolehlivá úsudky a vyhodnocovat spolehlivost finančního výkaznictví. Auditor může rozpoznat deformaci nalezeno nevýznamná, pokud nemají významný vliv na konečné výsledky společnosti. Zároveň významnosti v auditu je třeba pohlížet ze dvou hledisek - kvalitativní a kvantitativní. V prvním případě, specialista na základě vlastního názoru srovnáním stupně odchylky skutečných transakcí o pořadí uvedeném v předpisech. To je poněkud subjektivní pojem, nepodložený výpočty a přesných údajů. Ve druhém případě je auditor analyzuje celkové množství chyb a odchylek a také zkoumá každou zvlášť, a pak porovná nastavenou úroveň významnosti.

Specialista provádění kontroly, právo stanovit obecné pravidlo významnosti nebo vypracovat konkrétní ukazatele hlášení článek. Toto rozhodnutí, musí vzít stádium hodnocení plánování, stanovit v písemné formě, s povinným záznamem do celkového plánu auditu. Avšak významné auditu není koncept naprosto přesné a konstantní. Pokud se na jevišti, bude hlavní práce zjištěny okolnosti, za kterých budou důvody pro změny v tomto ukazateli, auditor má právo provést takové změny v pracovních dokumentech po konzultaci s vedoucím kontroly.

Existují dva hlavní přístupy k definici významnosti:

  • indukční;
  • deduktivní.

První zahrnuje identifikaci významnosti jednotlivých rozvaze, pak součet těchto ukazatelů, což by představovalo celkovou významnost. Druhý přístup je založen na opačný a určení celkového, a pak je jeho rozdělení na jednotlivé články váhy. Specialista samostatně rozhoduje o volbě konkrétního způsobu práce. V mnoha ohledech, riziko audit je hodnocena pomocí indikátoru významnost.

V době bezprostředně auditor vyhodnocuje a kvalitativní a kvantitativní hledisko. To znamená, že v případě, že celkový počet chyb a zkreslení nepřesáhnou úroveň důležitosti, jakož i kvalitativní odchylky od postupu uvedeného v předpisech, se považují za nepodstatné, specialista může učinit závěr, že závěrka podává věrný a poctivý obraz ve všech směrech. Pokud velikost běžných chyb a zkreslení mnohem nastavená hodnota stupně důležitosti a rozdíly v kvalitě, které jsou považovány významné, auditor je povinen vyvodit závěr o nespolehlivosti veškeré dokumentace.

V praxi existují případy, které nemohou být jednoznačný soud. Například, když je množství chyb je větší nebo menší, než je úroveň významnosti, ale obecně to není možné určit jednoznačně blízko k němu, a kvalitativní zkreslení za nezbytné, profesionálové mají převzít odpovědnost a učinit závěr, na základě vlastního úsudku. Obvykle v takových situacích, obrací se do čela firmy s návrhem na opravu zjištěných chyb a odchylky od předpisů. V případě, že zákazník odmítne dělat tak, aby auditor je oprávněn na základě dostupných údajů připravit zprávu o auditu, kromě absolutně pozitivní. Významnost v oblasti auditu hraje důležitou roli, a toto číslo by mělo být zváženo v průběhu každé kontrole.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cs.delachieve.com. Theme powered by WordPress.