Vzdělání:Věda

Plastová výměna, její podstata a úloha pro organismus

Plastový metabolismus se také nazývá anabolismus nebo asimilace a je kombinací všech enzymatických biochemických reakcí, v důsledku čehož jsou syntetizovány bioorganické sloučeniny.

Plastový metabolismus zahrnuje biosyntézu proteinů, lipidů, sacharidů a nukleových kyselin. V anabolismu také prochází proces fotosyntézy a chemosyntézy.

Když hovoříme o metabolismu plastů v lidském těle, pak musíme okamžitě říci, že všechny živiny, které vstupují do těla s jídlem, mají vysokou molekulovou hmotnost, takže nemohou být tráveny. V procesu trávení se tyto sloučeniny rozkládají na jednotlivé monomery, které se již používají pro syntézu specifických vysokomolekulárních látek obsažených v lidském těle.

Jednou z nejdůležitějších tříd sloučenin jsou proteiny. Proteinová povaha všech enzymů v těle, stejně jako některé hormony. Proteiny jsou hemoglobin (poskytují respirační funkci), protilátky (poskytují imunitní odpověď těla), aktin a myosin (předurčují svalovou kontrakci), kolagen a keratin (mají strukturální funkci v těle).

S ohledem na důležitou úlohu bílkovin pro fungování těla stojí za to zvážit proces jejich syntézy jako důležitou součást plastického metabolismu.

Je třeba říci, že všechny živé organismy se mezi sebou liší přítomností specifických bílkovin, které se skládají z aminokyselin. Je to interpolace aminokyselin, která určuje specifické vlastnosti proteinových sloučenin.

Proteiny jsou syntetizovány v buněčné cytoplazmě speciálními organely - ribosomy. Tyto struktury se skládají z velkých a malých podjednotek. Podílí se na procesech syntézy bílkovin. Důležitou roli v biosyntéze proteinů hrají nukleové kyseliny, které zahrnují DNA a RNA. Takže strukturní jednotky DNA (genů) obsahují kódované informace o primární struktuře bílkovin (aminokyselinová sekvence) a RNA je zodpovědná za jejich čtení a transport aminokyselin do místa, kde je protein syntetizován.

Syntéza bílkovin se vyskytuje ve dvou fázích: transkripce a translace. Přepis je založen na procesu přenosu informací o struktuře proteinu z DNA na RNA.

Překlad je přímá syntéza polypeptidového řetězce s odpovídající sekvencí aminokyselin podle genetického kódu za účasti matrice (informace) RNA. Celý proces překladu prochází třemi stupni: zahájení, prodloužení a ukončení. Výsledkem translace je vytvoření proteinu s primární strukturou.

Stojí za zmínku, že plastová výměna není jen syntézou bílkovin nebo jiných organických sloučenin, ale také fotosyntéza, což je komplexní a vícestupňový proces, prochází ve dvou fázích.

Světelná fáze se provádí v chloroplastů (na tylakoidů), vzniká ATP a uvolňuje se molekulární kyslík a tmavá fáze prochází v hlavní látce chloroplastů a způsobuje absorpci oxidu uhličitého a tvorbu sacharidů.

Myslím, že bychom se neměli zabývat rolí fotosyntézy, stačí říci, že tento proces generuje zhruba 150 miliard tun ekologické hmoty ročně, stejně jako asi 200 miliard tun kyslíku.

Musím říci, že plastová výměna úzce souvisí s energetickými procesy, které se vyskytují v těle. Takže energetický metabolismus (katabolismus) je opačný proces anabolismu a zahrnuje všechny dělící reakce, když se složité sloučeniny rozpadají na jednoduché a vysokomolekulární látky se stávají řadou nízkomolekulárních sloučenin. V tomto případě se uvolňuje energie, která se používá v procesech plastického metabolismu.

Plastický a energetický metabolismus v buňce tak tvoří základ obecného metabolismu, který zahrnuje všechny procesy syntézy a rozkladu látek.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cs.delachieve.com. Theme powered by WordPress.