Novinky a společnostProstředí

Sociální prostor: definice, vlastnosti a funkce

Jakmile se brzy lidé začali sjednotit, aby bylo jednodušší přežít a lov bezpečnější, oni začali vytvářet společenský prostor. Společnost v té době sám nebyl, všichni muži patřili k jakékoliv kmene či rodiny, z nichž hlava by mohla být vůdce (nejlepší lovec), nebo šaman.

S vývojem lidstva a šíří jej na planetě vytvořila novou formu společenských vztahů mezi lidmi.

Typy prostor

Ve světě existují dva druhy prostoru:

  • fyzikální, což je cíl, formu skutečné látky, a mohou existovat dokonce i v nepřítomnosti civilizace;
  • společenský prostor - je výsledkem vztahu mezi lidmi a hodnoty, které vytvářejí, materiální i duchovní.

Analyzovat druhého typu může být pouze z pozice formování světových dějin lidstva jako součást hospodářské, finanční a časové oblasti, ve kterých došlo. Například, rozvoj sociálního prostoru v období primitivní společnosti se konal velmi pomalu, i když tento typ komunity existovaly po tisíce let.

Studie okolního hmotného světa pro lidi byla vždy spojována s postupným rozvojem oblasti a vliv na jeho práci prováděné například lov, rybaření, stavební primitivní přístřešky, domestikaci divokých zvířat.

Vše, co bylo provedeno lidu v celé historii lidstva, že má vliv na fyzický prostor, zkvalitňování a rozšiřování sociální.

Sociální prostor v podřízené společnosti

Primitivní lidé shromáždili v obcích a kmenů, které byly založeny na příbuznosti či jiných vazeb. Často ani nejsou vědomi toho, že kromě nich existuje nějaký fyzický prostor obývaný jinými lidmi.

Je to z důvodu jejich izolace a strach opustit své území společenského prostoru systém byl vyvinut tak pomalu. S příchodem třídní rozdíly v životě lidí, kteří začali rozšiřovat zóny, se začala formovat města a vesnice, bojuj přes pozemky a otroky.

Zároveň všechny komunitami s cílem rozvíjet své vlastní kulturní a náboženské hodnoty, objevit primitivní technických zařízení, jako například kanalizace a vody. Lidé začali cestovat na velké vzdálenosti, aby učit se od vynálezu, při pohledu v jiných městech a zemích k obchodování. Tak se vyvinul slave systém, který byl založen na rozdílech třídy.

Během tohoto období, rychle se rozvíjející nejen společenský prostor, ale také politicky a ekonomicky. Národy vyměnily jejich kulturní hodnoty, vědci sdílené vědecké objevy, obchodníci připravilo nové způsoby uvádění výrobku na trh - takto vytvořený historický prostor.

Zároveň lidé nejsou podmanil svět, a na základě to vytvořilo nové prostředí, spravovat a řídit se jimi.

Sociální prostor středověku

Kdy vyměnit feudální systém otrok přišel, všechny druhy prostoru ještě více rozšířil a začal lépe komunikovat. Pokud dřívější část státu byly izolovány z důvodu zeměpisných nebo klimatických podmínek, a neúčastnil všeobecných historických a společenských akcí, přeshraniční spolupráce začala ve středověku. Bylo rozhodnuto, a to nejen na obchod mezi oběma zeměmi, ale také soutěžit v oblasti vědeckých objevů a nových zemí. Jeden způsob, jak posílit historický prostor je manželství mezi vládnoucí královské rodiny.

Jak lze vidět z příkladů ve vývoji lidské civilizace, v nejmocnějších zemí v sociálním prostoru má největší hranice a vysokou úroveň kultury a ekonomiky. Ale i ve středověku to ještě tvořil společný historický prostor, ale určit hranice zeměpisného rozsahu objevení Ameriky, Indie a dalších zemí. Lidé si uvědomili, že oni jsou součástí úhrnu za všechny fyzického prostoru.

Sociální prostor v naší době

Jako rostoucí technologický pokrok, vznik společenského prostoru začalo dít na úrovni planety skrze sjednocení země do jediné světovém trhu. Produkce v různých zemích se stali závislými na dodávkách surovin a hotových výrobků do sebe. Objevení Nového světa, se usadil v Austrálii a dalších oblastech světa rozšířit šíření civilizace a její kulturní hodnoty, které zase přinesl společenský prostor ven z Evropy a Asie.

Všechny tyto procesy jsou často bolestivé pro ostatní lidi, jak je patrné z historie španělského dobytí Peru, kde se starověké incké civilizace zničena. Ale na druhou stranu, tyto země obdržel četná vědecké a technologické pokroky, které zrychlily pokrok.

K dnešnímu dni, na trhu se stále více integrují. V jedné zemi může růst surovin, v druhé - zpracovat, a třetí - k výrobě finálního produktu. Země se staly navzájem závislé, zejména energetické zdroje. Za takových okolností, společenské prostory poprvé po celou dobu lidského vývoje získala jediný historický, geografický, ekonomické, právní a kulturní prostor v celosvětovém měřítku.

Klasifikace společenského prostoru

Vzhledem k tomu, společenský prostor je výsledkem lidské činnosti a života na fyzické rovině, může být klasifikovány podle několika kritérií:

  • Za prvé, vnímání reality, která může být buď subjektivní nebo objektivní. Hlavním mechanismem studie světa zároveň stala osobní postoj k němu nebo interakce týmů, složených z jednotlivců sjednocených jediným pohledem na něj.
  • Za druhé, v jeho dualitě. Sociální prostor existuje jak na fyzické i na sociální úrovni, která se projevuje ve spotřebě přírodních ekologických přínosů realitě a zároveň jejich přerozdělování mezi svými obyvateli.

Tak, odraz na subjektivní a objektivní úrovni obě strany prostoru. To také znamená, že bez použití fyzické rovině nemohl existovat sociální.

Koncept sociálně-ekonomického prostoru

Historická zkušenost ukazuje, že existence lidské civilizace, svět vyvinula nerovnoměrně. Některé země se rychle zbohatne nebo se stává obrovskou říši, zajištění cizí území, jiní - zmizel z povrchu zemského nebo asimilovány cizí kulturou dobyvatelů.

Ve stejné době, v tomto pořadí, jakož i nerovnoměrně vyvinutý sociální a hospodářský prostor, čímž se rozumí oblast nasycená řadě ekonomických, průmyslových a energetických zařízení.

Dříve v úrovni rozvoje rozdíl byl mnohem větší, zatímco mnoho zemí se připojilo přírodní, technické a lidské zdroje v moderním světě. Konstantní výměna technologií a komunikačních prostředků, zavedení jednotných bankovních systémů, přijetí právních právních předpisů na ochranu práv lidí a mnoho dalšího - to vše přispělo k tomu, že počet bohatých a vyspělých zemích převažuje nad chudým, který nebyl ještě před 200-300 lety.

Vynikajícím příkladem je Evropská unie, která je nejen ekonomicky i geograficky sjednocená Evropa, ale také úspěšně spolupracuje s vyspělými zeměmi, jako je Čína, Japonsko, USA, Kanady a dalších.

Koncept sociálního času

čas kalendář existuje nezávisle na přítomnosti lidí v něm. Dní před jejich vzhled ustupuje do noci, přílivy, povaha „zemřel“ a byl oživen během střídání ročních období, a tak to bude, když lidstvo zmizí.

Sociální prostor a čas, naopak výhradně v souvislosti s činností lidí v různých historických obdobích. Pokud primitivní lidé Pojem čas chyběl, a datum narození mohlo mít na paměti, pouze v souvislosti s žádném případě, jako je požár nebo povodeň, je již asi 500 let před naším letopočtem. e. oni si začínají uvědomovat jeho pomíjivost a význam pro jejich životy.

To bylo během tohoto období několik století, se narodil jako mnoho filozofů, vědců, básníků, umělců a politické osobnosti, protože tam bylo několik desítek tisíc let předtím. Čas začal získávat sociální a historický charakter.

Jeho rychlost se také změnily. To, co bylo kdysi považováno za dlouhou, jako je doprava, dodávky zboží nebo pošty, v moderním světě je velmi jednoduché. Dnes lidé znají hodnotu času a souvisí to nejen na dobu trvání nebo pomíjivosti svého života, ale i jeho úspěch, užitečnost a význam.

„Inclusion“ muž v sociálním prostoru

Tyto struktury, které člověk vytváří v sociálním prostoru, a považován za jeho obsah. Tato skupina může být různého charakteru:

  • Nestabilní united buď náhodně nebo úmyslně po krátkou dobu, například diváci v divadle.

  • Sredneustoychivye nachází v interakci poměrně dlouhou dobu, například žáci jedné třídy.
  • Udržitelná společenství - národy a třídy.

„Začlenění“ lidí v kategorii tvoří společenský prostor, ve kterém jsou v dané době tam. Člověk nemůže vyhnout interakci se všemi sociálními institucemi (státu, rodiny, armády, škol a dalších), jako veřejný subjekt.

Kulturu a sociální prostor

Sociální a kulturní prostředí - prostředí, ve kterém lidé vytvářejí, zachovat a znásobit duchovních a materiálních hodnot. To je naplněné předměty z lidské činnosti začalo po celou dobu své existence.

Duchovní hodnoty jsou lidové zvyky, folklór, náboženství a vztah mezi lidmi z různých zemí na úrovni politiky, kultury a vzdělávání.

Vytvoření společenský prostor

Existují dva způsoby, jak pro své organizace:

  • bezvědomí, když člověk působí na něj své činnosti, například prostřednictvím vytvoření nebo fungování;
  • vědomé způsobem, když lidé spojeni v klubu nebo na úrovni celého národa, vytvořit nové nebo upravit staré společenský prostor, například během revoluce.

Vzhledem k tomu, tento druh života je přímo spojena s činností člověka, on je v neustálém vývoji, během nichž některé její formy mohou zmizet a jiní objevit. Jak dlouho jak tam jsou lidé, budou sociální prostor být součástí jejich života.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cs.delachieve.com. Theme powered by WordPress.