Intelektuální vývojKřesťanství

Iisus Hristos - národnost. Matka a otec Ježíše Krista

Ortodoxní Židé v Jeruzalémě byli neúprosně ve svém nepřátelství k učení Kristovu. Znamená to, že Ježíš nebyl žid? Je to etické pochybovat o neposkvrněném početí Panny Marie?

Syn člověka je často odkazoval se na sebe jako Iisus Hristos. národnost Rodiče o uzavření teologů, bude vrhnout světlo na Spasitele, která patří k určité etnické skupině.

V návaznosti na Bibli, celé lidstvo pocházející z Adama. Později samotní lidé se rozdělili do ras, národností. A Kristus v životě, neboť evangelium apoštolové, se nevyjádřila k jejich státní příslušnosti.

Narození Krista

Země Judea, rodiště Iisus Hristos, Syna Božího, v dřívějších dobách byla provincie Říma. Císař Augustus nařídil sčítání obyvatelstva. Chtěl zjistit, jak mnoho obyvatelů v každém z judských městech.

Marie a Josef, rodiče Ježíše, žili v Nazaretu. Ale musel se vrátit do země svých předků, do Betléma, vepsat své jméno na seznamech. Poté, co v Betlémě, mohl pár nenašli útočiště - tolik lidí přišlo do sčítání. Oni se rozhodli zůstat mimo město, v jeskyni, který sloužil jako úkryt pro pastýře při nepříznivém počasí.

V noci se Mary porodila syna. Dítě zabalené v peřince, položila ho do postele, kde ležel krmivo - v dětském pokoji.

Se poprvé dozvěděl o narození pastýřů Mesiáše. Oni se pasou stáda kolem Betléma, když se objevil anděl k nim. On říkal, že on se narodil Spasitel lidstva. Je to radost pro všechny lidi, a znak pro identifikaci dítěte je, že leží v jeslích.

Pastýři okamžitě šel do Betléma, a narazil do jeskyně, v níž budoucnost a viděl Spasitele. Řekli Marii a Josefa, slova anděla. 8. den, pár jmenovali dítě - „Bůh zachraňuje“ Ježíši, což znamená „zachránce“ nebo

zda Iisus Hristos byl Žid? Státní příslušnost otce nebo matky byla stanovena v té době?

betlémská hvězda

Téže noci, kdy Kristus se narodil, tam byl jasný, neobvyklá hvězda na obloze. Mudrci, kteří studovali pohyb nebeských těles, a šel za ní. Věděli, že vzhled této hvězdy říká o narození Mesiáše.

Magi začal svou cestu z východu země (Babylon nebo Persie). Hvězdu, pohybující se po obloze, ukázal na moudrým způsobem.

Mezitím mnoho lidí, kteří přišli do Betléma, sčítání lidu, byla prodána. A rodiče Ježíše vrátil do města. Nad místem, kde dítě je, hvězda zastavila a moudří muži šli do domu doručit dárky pro budoucí Mesiáše.

Přinesli zlato jako pocta budoucího krále. Kadidlo představil jako Bůh (kadidla, a pak byl použit ve službách). A myrha (vonný olej, který třel mrtvý) jako smrtelník.

král Herodes

Místní král Herodes Veliký, podřízený Římu, věděl o velké proroctví - nejjasnější hvězda na obloze značí zrození nového krále Židů. Přivolal mudrci, kněží, hadači. Herodes chtěl vědět, kde je dětskou Mesiáše.

Falešné projevy, mazaný snažil se zjistit místo pobytu Krista. Není-li možné získat odezvu, král Herodes plánoval zničit všechny děti v okolí. 14 000 dětí ve věku do 2 let bylo zabito v Betlémě a okolí.

Nicméně, starověcí historici, včetně Iosif Flavy, nezmiňují tuto krvavou událost. Možná je to způsobeno tím, že počet dětí zabitých byl mnohem nižší.

Předpokládá se, že po takové darebáctví hněv Boží potrestal krále. Zemřel s bolestivou smrtí, sežerou červi žijících v jeho luxusním paláci. Po smrti jeho strašlivé síly byla přenesena do tří synů Heroda. Oni byli rozděleni a pozemků. Oblasti Perea a Galilea Heroda šel ke dnu. V této zemi asi 30 roků strávil svůj život Kristu.

Herodes Antipas, Tetrarch z Galileje, aby potěšil svou ženu, Herodias sťat Ioanna Krestitelya. Herodes Veliký synové nedostali kralování. Judea byl ovládán římského prokurátora. Poslechl Herodes Antipas a další místní pravítka.

Matka Spasitele

Rodiče Panny Marie byli bezdětní na dlouhou dobu. V té době to bylo považováno za hřích, takový aliance byla znamením Božího hněvu.

Joachim a Anna žili v Nazaretu. Modlili se a věřili, že jejich dítě je určitě objeví. O několik desetiletí později se zjevil anděl s nimi a prohlásil, že pár se brzy stanou rodiči.

Podle legendy, Panny Marie se narodila 21. září. Šťastní rodiče přísahal, že toto dítě bude patřit Bohu. Až do 14 let byla podána Marie, matka Ježíše Krista, v chrámu. Již v mladém věku, viděla anděly. Podle legendy, archanděl Gabriel hlídal a chránil budoucnost Panny Marie.

Mariiny rodiče zemřeli v době, kdy se Panna musel opustit chrám. Kněží ji nemohl nechat doma. Ale dovolte sirotka oni byli líto. Pak ji kněží zasnoubená tesaře Josefa. Už je strážcem panny, než její manžel. Marie, matka Ježíše Krista, zůstala pannou.

Jaký byl etnický původ Panny Marie v? Její rodiče byli rodáci z Galileje. A to znamená, že Panna Maria nebyla Židovka a galileyankoy. Podle zpovědnice, patřila k Mojžíšova zákona. Její život v chrámu, také poukazuje na vzdělání ve víře Mojžíše. Takže kdo byl Iisus Hristos? Státní matka, která žije v Galileji pohanů, zůstává neznámý. Ve smíšené populaci regionu byl ovládán Skythy. Je možné, že jeho vzhled Christ zdědil po své matce.

otec zachránce

Teologové již dlouho vede diskuse o tom, zda vezmeme v úvahu Josefa biologickým otcem Ježíše? Je to otcovský přístup k Mary věděla, že je nevinná. Proto je zpráva o jejím těhotenství šokovala tesaře Josefa. Mojžíšův zákon přísně potrestán ženy za cizoložství. Joseph byl ukamenován svou mladou ženu.

Modlil se a rozhodl se vydat Mary se ji udržet v jeho blízkosti. Ale anděl se ukázal Josefovi, oznamovat o proroctví. Carpenter si uvědomil, co velká zodpovědnost spočívá na něm bezpečnost matky a dítěte.

Joseph je Žid podle státní příslušnosti. Můžeme uvažovat o biologického otce, jestliže Marie byla panna narození? Kdo je otcem Ježíše Krista?

Existuje teorie, že římští vojáci PANTIRU stát biologickým otcem Mesiáše. Kromě toho existuje možnost, že Kristus byl Aramaic původu. Tento předpoklad je způsobeno tím, že Spasitel kázal v aramejštině. Nicméně, zatímco tento jazyk se rozšířil po celém Středním Východě.

Jeruzalém Židé nepochyboval o tom, že někde je skutečným otcem Ježíše Krista. Ale všechny verze jsou příliš nepřesné, aby to byla pravda.

obraz Krista

Dokumentovat čas, který popisuje vzhled Krista, se nazývá „Message Leptula“. Tato zpráva je římský senát, vladař psaný Leptulom Palestine. Tvrdí, že Kristus byl střední postavy s ušlechtilým obličejem a dobrou postavu. Jeho výrazné modro-zelené oči. Barva na vlasy zralé ořech, kartáčovaný parted. ústa a nos linka bezúhonná. V rozhovoru, který je vážná a skromný. Učí jemný, přátelský. Hněv je hrozné. Někdy pláče, ale nikdy se směje. Obličej bez vrásek, klidný a silný.

V sedmé ekumenické rady (VIII století) byla schválena úředním obrazem Ježíše Krista. Na ikony Spasitele měl napsat podle své lidské podobě. Poté, co se Rada začala mravenčí práce. Jednalo se o rekonstrukci slovního portrétu, ze kterého byla zřízena rozeznatelný obraz Ježíše Krista.

Antropologové tvrdí, že ikony nepoužívají semitský a řecko-syrské typ vzhledu: tenký a rovný nos a hluboké-set, velké oči.

V rané křesťanské ikony-obraz byli schopni přesně vykreslit jednotlivé, etnické rysy portrét. Nejstarší zobrazení Krista byl nalezen na ikonu datovat od počátku VI století. Je uložen v Sinai, v klášteře svaté Kateřiny. Tvář ikon podobný vzhled Spasitele svatořečen. Zdá se, že první křesťané zmeškané Krista evropského typu.

Státní Krista

Až do teď, existují lidé, kteří tvrdí, že Ježíš Kristus - Žid. Zároveň obrovské množství děl vyrobených z non-židovského původu Spasitele.

Na začátku našeho letopočtu v I století, se ukázalo-Hebraists vědce, Palestina byla rozdělena do 3 oblastí, které se lišily ve své zpovědi a etnických linek.

  1. Judah, vedená města Jeruzaléma bylo obýváno ortodoxních Židů. Poslouchali Mojžíšův zákon.
  2. Samaria byl umístěn blíže ke Středomoří. Židé a Samaritáni byli dlouholetí nepřátelé. Dokonce zakázáno smíšená manželství mezi nimi. Samara nebylo více než 15% z celkového počtu židovského obyvatelstva.
  3. Galileo byla smíšená populace, z nichž někteří zůstanou loajální k judaismu.

Někteří teologové tvrdí, že typický Žid, byl Iisus Hristos. Státní nepochyboval, protože neměl popírat všechno systému judaismu. A já jsem nesouhlasil s některými z právních norem Mosaic. Tak proč se tak klidně reagoval Krista, že Židé v Jeruzalémě, volal mu Samaritán? Toto slovo bylo urážkou skutečného Žida.

Bůh, nebo muž?

Takže, kdo má pravdu? Ti, kteří tvrdí, že Ježíše Krista - Boha? Ale pak, jaké národnosti lze uplatnit od Boha? On je etnický původ. Je-li Bůh - na základě všeho, včetně lidí, nemusíme mluvit o státní příslušnosti.

A pokud Iisus Hristos - muž? Kdo je jeho biologický otec? Proto dostal řecké jméno Ježíš, což znamená „pomazaného“?

Ježíš nikdy prohlašoval, že on - Boha. Ale on není člověk v běžném slova smyslu. Jeho dvojí charakter byl nález lidského těla a božskou podstatou v tomto těle. Proto, jak člověk Kristus cítil hlad, bolest, hněv. A jako plavidlo Bůh - zázraky, vyplňuje prostor kolem vás s láskou. Kristus řekl, že léčení není sám o sobě, ale jen s pomocí Boží dar.

Ježíš uctíván a modlil se k Otci. Úplně předložen se jeho vůli v posledních letech svého života a nutil lidi věřit v Boha na nebesích.

Jako Syn člověka byl ukřižován ve jménu záchrany lidí. Jako Syn Boží, byl vzkříšen a je zakotvena v trojici Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý.

Zázraky Ježíše

Asi 40 zázraky popsané v evangeliích. První nastal ve městě Cana, kde Kristus se svou matkou a apoštolové byli pozváni na svatbu. Ten proměnil vodu ve víno.

Druhý zázrak, že Ježíš uzdravovat nemocné, jejichž nemoc trvala 38 let. Židé v Jeruzalémě byli zlobí Spasitele - rozbil pravidlo v sobotu. Téhož dne, Christ sám pracoval (vyléčit nemocné), a nuceni pracovat další (pacient sám nesl jeho postel).

Spasitel mrtvé dívce, Lazarus a syna vdovy. Uzdravil posedlý, a pohrozil bouři na jezeře Galilee. Christ splnila pět chlebů lidé poté, co kázal - to bylo asi pět tisíc, nepočítaje ženy a děti. Šel jsem na vodě, uzdravil deset malomocných a slepí Jericha.

Zázraky Ježíše Krista prokázal svou božskou podstatu. Měl autoritu nad démony, nemoc, smrt. Ale nikdy zázraky ve své slávě, nebo pro sběr nabídky. Dokonce i na výslechu Herodes Kristus neodhalil toto označení jako údaj o jeho síle. Nesnažil se bránit, a požádal pouze o upřímné víry.

Vzkříšení Ježíše Krista

Bylo to Spasitelova zmrtvýchvstání se staly základem pro nové náboženství - křesťanství. Fakta o něm jsou pravdivé: oni se objevili v té době byli ještě naživu očití svědci. Všechna epizod zaznamenaných jsou malé rozdíly, ale nejsou v rozporu se navzájem jako celku.

Prázdný hrob Krista znamená, že tělo je odnášen (nepřátele, přátele) nebo Ježíš vstal z mrtvých.

V případě, že tělo bylo odebráno nepřátele - nebudou váhat zesměšňovat učedníky, tak zastavovat vštípil novou víru. Přátelé jsou malověrní ve vzkříšení Ježíše Krista, Oni byli zklamaní a depresi jeho tragické smrti.

Čestný občan Roman a židovský historik Iosif Flavy zmiňuje ve své knize o šíření křesťanství. Ten potvrzuje, že třetího dne zjevil Kristus žije svým učedníkům.

Dokonce i moderní vědci nepopírají, že někteří z Ježíšových následovníků se objevily po jeho smrti. Ale oni to vysvětlit halucinace nebo jiný jev, nezpochybňuje věrohodnost důkazů.

Příchod Krista po smrti, prázdný hrob, rychlý vývoj nové víry jsou důkazem jeho vzkříšení. Neexistuje jediný známý fakt, popírat informace.

Účelem boha

Od prvních ekumenických rad církev spojuje lidské a božské přirozenosti Spasitele. Je jedním ze tří inkarnací jednoho Boha - Otce, Syna a Ducha svatého. Tato forma křesťanství byla opravena a oznámena na oficiální verzi koncilem (v 325), Konstantinopoli (381), Efezu (v 431) a Chalcedon (v roce 451).

Nicméně, diskuse o Spasiteli nezastavil. Někteří křesťané tvrdí, že Ježíše Krista - Boha. Jiní říkali, že to byl jediný Syn Boží a zcela podřízeny jeho vůli. Základní myšlenkou Boží Trojice je často srovnáván s pohanstvím. Proto je debata o povaze Krista, stejně jako o své národnosti, nepřestávají až do dnešního dne.

Kříž Ježíše Krista je symbolem mučednictví kvůli vykoupení z hříchů lidí. Má smysl diskusi Spasitelova národnosti, pokud se víra v něm je schopen sjednotit různých etnických skupin? Všichni lidé na této planetě - Boží děti. Lidská přirozenost Kristova je nad národními vlastnostmi a klasifikací.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cs.delachieve.com. Theme powered by WordPress.