TvořeníVěda

Sociální postavení rodiny - co to je? Sociální postavení rodiny: příklady

Rodina - je nedílnou součástí společnosti, jedna z hlavních funkcí, z nichž je narození a výchovu dětí. V lidském světě obtížné stýkat bez příslušnosti k instituci. Bohužel, internátní školy absolventům ve velkém počtu případů, které potřebují resocializace po jejich dokončení.

Je známým faktem, v oblasti sociální práce. Problém dětských domovů je izolace sirotky z vnějšího světa, úplné nebo částečné. V důsledku toho všechny sociální dovednosti, které mohou obdržet pouze část jejich skupiny.

Jedním z nejdůležitějších parametrů, které udávají míru účinnosti základních funkcí rodiny, je její sociální postavení. Takže nyní stále více ve prospěch adoptivní či individuální pěstounské péči.

Co je to?

Sociální postavení - to je vlastnost, která odráží přizpůsobení rodin vychovávat dítě v tuto chvíli. Je to dynamický parametr, který se mění s časem. Účinnost výchovy dětí je značně snížena, pokud na zhoršující se sociální situaci rodiny. Co to znamená? Tato vlastnost ovlivňuje úspěšnost výchovy dítěte.

typy

Existuje několik kritérií, podle nichž k posouzení sociální postavení rodiny. Druhy, které jsou uvedeny v této části jsou oddělené.

  1. Sociálně psychologický sociální status rodiny. Co je to? Tzv vlastnosti, které odrážejí zvláštnosti mikroklimatu uvnitř. To je obecný dynamika vztahu mezi lidmi, kteří žijí pod jednou střechou a spojených vazbami příbuzenství. Stanovení sociálního a psychologického stavu spojené s prováděním poměrně komplexní studie, jako sociometrie a referentometriya.
  2. Socioekonomický status rodiny. Tzv kategorie, materiál strana v úvahu. Obsahuje velké množství faktorů: celkového příjmu, příjem na hlavu (to znamená, že ten, kdo přijímá jednoho ze svých členů), se majetku a jeho hodnoty, úroveň spotřeby každého člena rodiny. Obsahuje také faktory spojené s vydělávat peníze a zaměstnávání rodinných příslušníků.
  3. Kulturní a společenský status rodiny - co to je? Jeho snadné zjistit. Chcete-li to provést, je nutné určit parametry, jako je úroveň vzdělání každého člena rodiny, kolik každý z nich socializovaný, jaký vztah mají k různým společenským normám přijatých ve společnosti.
  4. Situace a role sociální postavení rodiny - co to je? To lze připsat na sociálně-psychologické, ale jde o názory rodičů na výchovu dítěte, nebo přesněji řečeno - na myšlence, co by mělo být matka, otec a dítě.

Tato kritéria mohou být použity k posouzení sociální postavení rodiny každý zvlášť a všichni dohromady. Záleží na účelu analýzy.

Jak je sociální status

Obecně platí, že sociální postavení poměrně obtížné jasně definovat. Je třeba použít celou řadu metod, které mohou být použity pouze zkušený sociální pracovník. Nicméně, všechny způsoby, jak dosáhnout cíle, kterým se stanoví tak složité kritérium vychází z hlavních postulátů.

  1. Počet manželství partnerů. Podle tohoto kritéria, rodina rozdělena do kompletní, technicky kompletní a nekompletní. Je to jednoduché - první druh patří k těm rodinám, v nichž oba rodiče mají. Formálně, full - to je takové, ve kterých je jen jeden rodič zapojený do výchově dítěte. Dobře neúplné rodiny - ty, v nichž existuje pouze jeden z rodičů nebo prarodičů vychován v nepřítomnosti otce a matky.
  2. Etapa rodina životního cyklu. Na tomto parametru lze rozdělit do všech rodin, mladých, zralé a starými. Každý z těchto typů rodin lépe se vyrovnat s určitým typem úkolu. Například mladé rodiny mohou snadno plnit úlohu porodu, seniory a snadněji se vzdělávat. Nejlepší volba v tomto případě jsou zralé rodin, v nichž alespoň jeden z rodičů se právě otočil 35 let.
  3. Pořadí sňatku. Sociální status ovlivňuje míru, do té doby byl již ženatý. Například rodiny, ve které je nevlastní nebo macecha, nazývá sekundární. Pokud manželství je to poprvé, tito jsou voláni primární manželství.
  4. Počet generací. Rodiny mohou žít jako jednu generaci nebo dva nebo tři. Například, žít v domě, a to nejen rodiče dítěte, ale i prarodiče. V tomto případě můžeme říci, že rodina má dvě generace.
  5. A konečně, počet dětí, které jsou rozděleny do bezdětných, malé rodiny a rodiny s mnoha dětmi.

Tyto faktory výrazně ovlivňují obraz rodiny, a v některých případech může dokonce dělat to nefunkční.

Nyní se pojďme mluvit více podrobností o těchto kategoriích, jako jsou sociální situaci rodiny. Formuláře jsou uvedeny níže.

prozatímně rodina

Pro tento typ rodiny se vyznačuje vynikající úrovní implementace. Ale zároveň nelze říci, že vše běží hladce. V rámci každé rodiny má své vlastní problémy, ale oni jsou tak malé, že mohou být trochu opomíjen. To je důvod, proč název je slovo „zdarma“, protože oni jsou nejvíce přizpůsobeny společnosti.

Díky těmto drsnosti manželství tohoto typu lze volat pouze podmíněně dobře, ale i přes to, že služby sociální pracovnice v této fázi, že nepotřebují, protože mají všechny potřebné prostředky pro přežití. Manželé vydělat dost peněz v rámci rodinných vztahů obecně příznivé, pokud rodiče nejsou vysoké, alespoň na průměrnou úroveň kultury a rychle se přizpůsobit potřebám dětí a najít společnou řeč s nimi. Obecně lze říci, že vysoké společenské postavení rodiny. Tyto příklady nemají vypadat. Většina rodin střední a vysoké příjmy, kteří věnují pozornost svým dětem, je příkladem dočasně.

Ohrožené rodiny

Je pravidlem, že do této kategorie rodin existují odchylky, ale jen okrajově ovlivňují efektivitu vzdělávání. Zpravidla takové manželství za určitých okolností se může stát nefunkční. S cíli takové rodiny vyrovnat, ale silou. Bohužel, všechny sociální práce s těmito manželství je především v jejich podpoře, aby se nestaly znevýhodněné kategorie. Příklady tohoto stavu mohou být některé z nich s mnoha dětmi, neúplných rodin. Jsou rodiče problémových dětí zaplatit správné množství pozornosti a prostředků.

dysfunkční rodiny

U těchto rodin, které se vyznačují nízkým sociálním postavením v jedné nebo více z výše uvedených oblastí a vzdělávací funkci, nemohou zvládnout. Tyto rodiny potřebují pomoc sociálního pracovníka, aniž by to oni nemohou nic dělat. Odborníci provádějí různé aktivity zaměřené na obnovu jejich funkčnosti.

Samozřejmě, že ne vždy vychovávat děti v takových podmínek nemá výsledky, v některých případech to lze udělat, ale ne tak aktivní. V důsledku toho, že dítě není socializovaný, což vede k osobním problémům v budoucnosti, stejně jako potenciální neschopnost vytvořit dobrou rodinu kvůli nedostatku vzorů.

asociálních rodin

A konečně, většina rodin není přizpůsoben kategorie, která nemá plnit své funkce. A důvod pro toto nespočívá v neschopnosti rodičů vychovávat dítě, a neochotou. Tyto rodiny jsou v nouzi zásadních změn. Jaký druh manželství by se dalo nazvat asociální? Především ty, ve kterých jeden nebo oba manželé měli známky deviantní nebo delikventní chování. Také při přiřazování rodinu do této kategorie je třeba věnovat pozornost tomu, životních podmínek, které často nesplňují ani základní normy.

Děti v takových rodinách roste hlad, bez domova a jsou často oběťmi násilí, a to jak v rámci rodiny a mimo ni. Příkladem je rodina s psychickými problémy osob trpících závislostí na alkoholu, narkomanů. V zásadě platí, že rozdíl mezi dysfunkční a antisociálního kategorii někdy velmi těžké najít. Životní podmínky v rodině je tak hrozné v dysfunkčních rodin, že děti jsou často na ulici je lepší než jejich rodiče.

Sociální postavení rodiny - Profil

Často při vstupu školy nebo školky jsou vyzváni k vyplnění formuláře. Často se má sloupec „společenské postavení rodiny.“ Profil nemůže podat vysvětlení. To, co je třeba zadat v tomto případě? Zpravidla je určena pouze taková kritéria, jako úplnost rodiny. V tomto případě, psát, dokončit svou rodinu, nebo ne.

Takže jsme diskutovali o významu takového jako „sociální postavení rodiny“, příklady diskutovali a pochopil, podle jakých kritérií nutných pro posouzení míry adaptability určité buňky společnosti k výchově dětí.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cs.delachieve.com. Theme powered by WordPress.