Šlechtění sám sebePsychologie

Individuální zdraví, jeho tělesný, duševní a sociální entity. Duchovní a fyzické zdraví

Na zdravotní problém se stalo módou mluvit všude v médiích, v televizi, ve vzdělávacích institucích. Mnoho lidí se pochopit a přijmout tuto hodnotu, ale to již tradičně investuje do tohoto konceptu - zdraví, nebo jak se říká dnes, individuální zdravotní stav? Jeho fyzické a duchovní podstata toho, co je? Je třeba správně chápat, jsme se obecně definovat pro sebe pojmu „vlastní zdraví“.

Zdraví veřejnosti i jednotlivce. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Pojem veřejného zdraví poměrně široká a zahrnuje pojetí blaho a blaho společnosti. Na kterém index je index zdraví společnosti závisí na stavu psychologické klima společnosti. Lidé, můžete občas slyšet definici „nemocné společnosti“, „kontaminovaný společnost“, „dysfunkční klimatu kolektivu“ - tyto výrazy se přímo odráží stav a problémy s fungováním konkrétního týmu, nebo její části, ale ne jediný člen tohoto týmu. Koncept zdraví jednotlivců se liší specifičnost a objektivní reference na konkrétní osobě, že má několik složek, a to zejména, jako jsou duševní a fyzické zdraví.

Aniž by byly zohledněny všechny komponenty konceptu je neúplný. V tomto ohledu je koncept je popisován jako pozitivního stavu osobnosti jedince, v harmonii mezi všemi složkami koncepce zdraví jednotlivce: fyzický, duševní a sociální entity.

Fyzickém stavu a jeho místo v integrovaném systému zdravotní péče

Emoční pohodlí osoby závisí na fyzické pohodlí. Pod pojmem fyzického zdraví, v užším slova smyslu, že se odkazuje na nepřítomnost onemocnění a fyzických poruch těla. V širším smyslu fyzického zdraví za předpokladu, motorové tón, vyváženou stravu, kalení a očištění těla, kombinací duševní a fyzické schopnosti pracovat s ostatními, s výjimkou použití různých látek.

Osoba může být historie nemoci, patologií systémů a orgánů, ale celkově tělo s výrazně sníženou, narušený spánek, duševní činnosti neproduktivní. Je to v první řadě znamená, že fyzické a duševní zdraví jsou v nesouladu, což postupně povede ke vzniku psychosomatických komplikací a následně nemoci již na fyzické úrovni.

Faktory ovlivňující fyzické zdraví člověka

Předpokládá se, že stav fyzického zdraví je závislá na dědičnosti faktor. Genetická predispozice k některým chorobám, vede k oslabování ústavního orgánu specifické, že s časem a stává se příčinou vývoji patologií. Dalším, neméně důležitým faktorem je, že daná osoba bude životní styl, špatné návyky, informovanost o faktorech, které jsou škodlivé pro lidské zdraví. Mnoho onemocnění člověka vyvolává v sobě, ignorování pravidel zdravého životního stylu a dává se do pokušení a svádění. V tomto ohledu je zřejmé, že existuje úzká souvislost mezi pojmy duševní a fyzické zdraví.

duchovní zdraví

Termín duchovní složkou zdraví jednotlivce je chápán jako schopnost jedince vyrovnat se s obtížnými životními okolnostmi, při zachování adekvátní model chování a optimální emocionální stav. Duchovní zdraví je poskytována procesu myšlení, poznání světa a správné orientaci v něm. K dosažení duchovního zdraví dokonalost osoba:

  • naučit se žít v harmonii se sebou samým a se světem, ve stejnou dobu;
  • naučit se předvídat a simulovat životních situací;
  • tvořící styl své vlastní odpovědi.

Duchovní a fyzické zdraví, které jsou v těsném vztahu, jak ovlivnit index celkový zdravotní stav: porucha duševní zdraví má za následek zhoršení fyzických ukazatelů a vice versa.

Faktory, které formují duchovní složku lidského zdraví

Pochopit , co je to zdravý životní styl a následovat ho není dána každému: mnoho lidí, zná pravidla, ale raději žít bez pravidel. Proto je prvním a hlavním faktorem, který ovlivňuje duševní zdraví, je instalace zdravého životního stylu. Člověk je náchylný k opakování chování, které přinášejí radost, a proto, aby se vzdal některé stravovací návyky, které jsou škodlivé stereotypy může být obtížné. Je samozřejmé, že volba ve prospěch zdravého způsobu života vyžaduje vysokou úroveň porozumění a zájem a závisí na individuální životní styl.

Neméně důležitým faktorem při výběru životní styl je životní prostředí, což dokazuje, že existují různé modely a vytvářet udržitelnější chování některých členů. Životní prostředí, jak je známo, má přímý vliv na zdraví jednotlivce, jeho fyzické a duchovní bytost závisí na stupni motivace k dodržování pravidel zdravého životního stylu.

Sociální zdraví nebo schopnost žít ve společnosti

Pojem sociální zdraví se odkazuje na schopnost jedince umět přizpůsobit se přírodních a společenských stanovišť. To je dosaženo schopnost předvídat výskyt hrozeb a nestandardních situací, vyhodnotit jejich možný dopad, aby se informované rozhodnutí a jednat v souladu se svými možnostmi. Pojem sociální adaptace zahrnuje plnou lidskou přizpůsobivost k podmínkám kolektivu. Fyzické, sociální a duchovní zdraví každého člena společnosti je obecný společenský blahobyt kolektivu. Ve zdravé společnosti nastat neobvyklé situace mnohem méně často, a jsou zpravidla přírodní charakter.

Faktory ovlivňující sociální zdraví

Důležitým sociálním faktorem je stav životního prostředí, v němž lidé žijí. znečišťování přírodních zdrojů vede ke zvýšenému stresu Pozadí těla, fyzické poruchy stavu člověka, snižují emocionální pozadí. Neméně důležitým faktorem je také dostupnost kvalitní zdravotní péči, což výrazně snižuje riziko vzniku psychosomatických onemocnění a komplikace u lidí. V tomto kontextu, významným zvýšením nebo snižuje úroveň fyzické pohody, emocionální stres, kteří trpí duševní složku zdraví. Duchovní a fyzické zdraví spolu se sociální a individuální zdravotní stav jedince. V tomto případě jsou všechny tři složky jsou stejně důležité a vzájemně posilují.

Zdraví jako hlavní hodnoty

Porozumění a povědomí o zdraví jako hlavní hodnotu v moderním světě není dána každému. Nejčastěji je člověk přináší do popředí kariéru, bohatství, prestiž ve společnosti, zapomínají na zdraví a vnitřní harmonii. Jen ztráta zdraví, lidé začínají chápat svou hodnotu, ale není to snadné vrátit ztracené, a někdy i nemožné.

Moderní podobenství o bohatém muži, hovoří o tom, jak se mladý podnikatel nashromáždil obrovský majetek a žil jen příliš šťastný, že zisk a peníze. Jeden z nich přišel a řekl anděla smrti shromáždit. Podnikatel žádal, aby mu dát trochu času, protože on neměl hlavní věc v životě, ale Anděl byl neúprosný. Pak se mladík rozhodl koupit trochu času, a nabídl milion, pak dva, pak všechny své štěstí na pár dní života. Buy život se nezdařil, protože peníze, nemá hodnotu v onom světě, úspěšný podnikatel šel na anděla, aniž by ji dokončili hlavní věc v životě. Individuální zdraví, jeho tělesný, duševní a sociální charakter, jsou v harmonii, kdy osoba, která má prioritu a postupujte podle nich.

Harmonický rozvoj osobnosti - klíč ke zdraví?

Vzhledem k tomu, že všechny tři složky zdraví jednotlivce komunikovat a vzájemně se doplňují, lze tvrdit, že klíčem pro lidské zdraví bude vnitřní a vnější harmonie. Individuální zdravotní stav, jeho fyzické a duchovní podstata nemůže být dokonalá bez sociální pohody, naopak společensky přizpůsobený nemůže být osoba s omezenou fyzickou nebo duchovní princip. Zdravé životní styl, správné výživy, emocionální pohodlí, pozitivní duševní postoj, správné stanovení priorit - slib harmonicky rozvinutého člověka spáchání fyzické, duševní a sociální zdraví. Nyní tento muž je těžké najít. Ale ve svých rukou a stal se jedním.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cs.delachieve.com. Theme powered by WordPress.