FinanceDaně

Daňový odpočet na osobní majetek

Dnes budou prezentovány pozornost daňového odpočtu na pozemku. Tato otázka je předmětem zájmu mnoha lidí v Rusku. Koneckonců, může být vrácena část výdajů vzniklých při výrobě nemovitosti. Hlavní věc provést důkaz o výdajích, jakož i splňovat určité požadavky. Takže to, co je třeba hledat v první řadě? Jaké informace každý občan by si měli uvědomit, že daňové odpočty mají zájem o tuto nemovitost? To vše bude vysvětleno později. Abychom pochopili téma není tak složité, jak se zdá. Zvláště v případě, připravit pro proces.

Dedukce - to ...

První věc je pochopit, co daňový odpočet. Jedná se o vratnou část prostředků vynaložených na konkrétní vlastnosti (nebo služby). To může být různých typů. Například přidělit sociální a majetkové odpočty.

Návrat provoz je určité množství peněz z nákladů vzniklých v konkrétním případě. Daňový odpočet na daň z nemovitosti nevztahuje. To znamená, že dostat náhradu za daně nebude fungovat. Pro odpad, protože takové jsou tyto transakce nejsou brány v úvahu.

Když jsem položil odpočtu

K dnešnímu dni, tam jsou některé případy, kdy je možné vrátit část peněz na majetku občana. Pamatujte, že není tak těžké, jak se zdá. Po odpočtu daně na osobní majetek na základě:

 1. Při koupi bytu nebo nemovitosti. Hlavní věc, že zákazník má všechny dokumenty prokazující zaplacení bydlení.
 2. Při stavbě domu. V této situaci je důležité, aby to bylo jen o bydlení.
 3. Pro jakékoliv výdaje na opravy nebo renovace bytového / domu, kde se občan bydliště. Není nejčastějším scénářem.
 4. Dojde-li k hypotečních úvěrů. Pak je možné provést odpočet daně na nabývání nemovitostí. Operace se provádí s ohledem na hypoteční úroky.

Nic složitého nebo speciální o tom. V souladu s tím, je-li člověk koupí byt, část peněz, má právo na návrat. Ne vždy, ale ve většině případů existuje taková možnost.

Když nemůžete získat náhradu

A když nemůžete vrátit peníze pro určitou vlastnost? To také musí znát každý občan. Sama o sobě, postup odpočtu není tak rychlé a snadné. Je proto důležité omezení.

Získat daňový odpočet nebude fungovat, jestliže:

 1. To již obdržel srážku nemovitosti v maximální velikosti. Podle pravidel, mohou občané využít vrácení pouze jednou. Ale tam jsou výjimky. V praxi, oni jsou vzácní.
 2. Nákup a prodej byl proveden s pomocí blízkého příbuzného. To znamená, že pokud člověk koupí nemovitost od příbuzných.
 3. Žádné oficiální zaměstnání. V Rusku, nedostatek práce ukládá zákaz odpočtu daně z nemovitosti.
 4. Nabývání nemovitostí byl zaměstnavatel. Například, když se občan dostane peníze na zaplacení bytu od hlavy.
 5. V době transakce používá veřejné dotace nebo mateřskou kapitál.

V souladu s tím, prakticky každý poplatník může uplatňovat nárok na odpočet daně za byt nebo dům. Jedná se o běžný jev. Jen je třeba mít na paměti některá omezení.

Maximální odpočet

Co je to? Jde o to, že získat daňový odpočet na pozemku může být jen jednou. V Rusku, tam je maximální množství občana náhrady. Pokud určitý odpočet to bude méně, zbývající částka může být vrácena do ostatních nákladů na vlastnictví v budoucnosti. Ale jakmile je dosaženo limitu, operace bude muset zapomenout navždy.

Daňové odpočty na osobním majetku je omezen na hodnotu pozemku 2 000 000 rublů. Můžete se vrátit 13% výdajů, ale ne více než 260 000 rublů. V případě, že nemovitost je v hodnotě více než 2 miliony, například, 4, návrat by ještě bylo 260 tisíc.

Několik dalších omezení pro hypoteční úvěry. V této situaci je maximální částka, kterou si můžete odnést 13% 3 miliony rublů. Ukazuje se, že příjemce vrátí více než 390 tisíc rublů.

V důsledku toho se jedná o omezení v dnešním Rusku. Daňový odpočet na pozemku v roce 2016, je vyroben stejným způsobem jako předtím. Ale co to bude trvat? Kam na nápady?

kam jít

Ve skutečnosti, všechno není tak složité, jak se zdá. Přímý sbírka dokumentů je časově náročné, ale najít místo, kde můžete požádat o standardní formulář pro vrácení peněz na majetku jednotlivce je mnohem jednodušší. není nutná žádná významná znalost člověka.

Daňový odpočet na majetku může být vydán:

 • Zaměstnavatel (velmi vzácně);
 • daňové orgány osídlení;
 • přes MFC.

Stále populárnější jsou multifunkční centra. A prostřednictvím zaměstnavatele občané jsou vzácné. V praxi poptávky používá odvolání přímo na okresní finančnímu úřadu.

Kolik krmiva

Některé divit, kolik času je občan, vystavit daňový odpočet na majetku. 2016 - doba, kdy k významným změnám došlo v souvislosti s právními předpisy v Rusku. Ale tato změna neměla mít vliv na otázky týkající se vrácení finančních prostředků vynaložených na pozemku. To znamená, že platí stejná pravidla jako v minulých letech.

To znamená, že standardní formulář požádat o odpočet občan může do 3 let ode dne nákupu a prodeje transakcí. Po určitou dobu, vrátí to nebude fungovat.

Pokud máte v plánu opravit nebo obnovení, můžete aktivovat odpovídající náklady v hodnotě nemovitosti (to je důležité, aby kontroly a příjmy). Z tohoto důvodu není nutné, aby si pospíšil s odkazem na daňový úřad. Ale to není nutné zpomalit proces. Je žádoucí, aby od okamžiku transakce sbírat balíček dokumentů, které budou mít povinnost překládat myšlenky do praxe.

Dokumenty při nákupu

Daňové odpočty na osobním majetku, jsou prováděny pouze po předložení konkrétního seznamu dokumentů příslušným orgánem. Osoba může být odepřeno, jestliže některé cenné papíry nebudou. Proto, aby sbírat balíček vše, co je třeba přijít s doporučenou individuální pozornost. Je také třeba poznamenat, že všechny dokumenty smířit líp. Jejich absence je také někdy s sebou nese daňové orgány odmítnutí vrátit část peněz vynaložených na pořízení nemovitostí.

Pokud občan si koupí dům (bez hypotéky), bude daňový odpočet na pozemku požadovat od kupujícího:

 • daňové přiznání formulář 3-PIT;
 • odkaz 2-PID (originál, je pořízena zaměstnavatel, SP vypracovat jejich vlastní);
 • ID (pas);
 • Formulář žádosti o vrácení peněz;
 • smlouva s uvedením uzavření transakce (nákup a prodej);
 • osvědčení o vlastnictví majetku (s kopií z notářsky);
 • působí příjem a vysílání vlastnost;
 • platební dokumenty (šeky, stvrzenky, prohlášení), ve jménu přihlašovatele;
 • údaje o účtu, pokud k převodu peněz po zpracování žádosti.

Nic obtížné nebo speciální. Ve skutečnosti se dostat zpět část peněz vynaložených na pozemku není příliš obtížné. Považována za prohlášení o 1,5-2 měsíců. A asi 1,5 měsíce strávil na převod peněz na tyto detaily. Ale tento případ se vztahuje pouze na vlastní nákup bydlení, a to bez jakýchkoli speciálních funkcí. Seznam dokumentů, se může lišit. Jak přesně? To vše záleží na situaci.

spoluvlastnictví

Například stále častěji vyskytují případy, kdy manželé získají dům ve společném vlastnictví. V této situaci, daňový odpočet na pozemku ještě položen, nikdo se zruší. Zde je uveden seznam dokumentů je mírně odlišná. Chcete-li zobrazit dříve uvedených cenných papírů budou muset:

 • oddací list;
 • prohlášení uvádějící definici podílů v této nebo jiné nemovitosti;
 • rodné listy všech nezletilých dětí (v případě, že mají své vlastní zájmy);
 • pasy nezletilým (14 let).

Pokud se jedná o vrácení peněžních prostředků z účtu dokončovací práce, je rovněž třeba, aby příjmy a příjmy za úhradu některých nákladů, smlouva o opravách (pokud existuje), plátce DPH. Druhý dokument je vždy nejlépe reprezentovat.

hypotéka

A co když se bavíme o hypotéku? Takový scénář je velmi časté v dnešním Rusku. Odpočet daně z nemovitostí koupil hypoteční smlouvy požadovat, aby žadatel dále (kromě výše uvedených dokumentů):

 • hypoteční smlouvy;
 • osvědčení o zachování procenta;
 • doklad o zaplacení% hypotéky.

Informace a prohlášení uvedené v originálu a kopie. Ale kontroly a příjmy je třeba uvést pouze originál. Ve skutečnosti se shromáždit určitý soubor dokumentů, není tak složité, jak se zdá, v případě, že pre-zahájit proces.

Kontaktovat MFC nebo Revenue Service Internal

Nyní něco málo o tom, co je postup pro podání opravných prostředků v té či oné organizace s cílem získat nárok na odpočet daně na nákup majetku nemovitostí. Pokud se člověk rozhodne odvolat k nezávislému finančnímu úřadu nebo IFC, musí se použít následující postup:

 1. Sbírat určitý seznam dokumentů. To bude záviset na situaci.
 2. Pořizovat kopie dokumentů. Osvědčení o vlastnictví musí být ověřen notářem. V opačném případě je dokument považován za neplatný.
 3. Vyplnit přihlášku. Podává se v jednom vyhotovení v originále. Nejčastěji vyplněny MFC nebo daně přímo.
 4. Konzultovat balíček dokumentů na příslušné organizace.
 5. Čekat na odpověď od daně z převodu finančních prostředků na tyto detaily. Je-li člověk popřel, písmeno nutně říct důvod pro zamítnutí žádosti. Můžete si přinést chybějící papír a situaci napravit. Odezva od daňové služby, spadá do jednoho měsíce od data použitelnosti stanoveného vzorku.
 6. Počkat, až budou peníze převedeny na občana účtu.

To je všechno. To je to, co se změní nárok na odpočet daně na majetku občanů pro odbavování vlastními silami v MFC nebo daň. Ale co v případě, že osoba, se rozhodl využít refundaci přímo prostřednictvím zaměstnavatele? Co o tomto procesu je důležité znát všechny?

prostřednictvím zaměstnavatele

Ve skutečnosti je tento krok značně usnadňuje papírování, které bude každý občan získat část z vynaložena na peněžních aktiv. Co je požadováno od občana v této situaci? Daňový odpočet z daně z nemovitosti bude usnadněno, as:

 • Nemusíte vzít výkazu zisku a ztráty;
 • Nevyžaduje prohlášení na 3-PIT;
 • aplikace je napsána ve zjednodušené podobě.

Co by měl člověk dělat dál? V závislosti na situaci, občan sbírá určité dokumenty (úplný seznam byl představen dříve). Další použití dokumentů sloužil v dani. Jakmile obdrží odpověď od příslušné služby, můžete se obrátit na účtárnu pro zaměstnavatele s žádostí o odpočtu a daňového výměru, schvalovacího procesu.

Co činí tuto metodu? Vzhledem k tomu, používání zavedeného občana vzorku nebude odpružená s daní z příjmu. Jinými slovy, bude zaměstnavatel přestane účtovat občanu 13% platu. Tento proces pokračuje až do přijetí či zbytku na velikosti nastaveného, nebo až do konce kalendářního roku. To vše záleží na tom, co nastane dříve.

Jak již bylo zmíněno, takový scénář není používán velmi často. Občané raději obdržet daňový odpočet po nemovitostech z daňových orgánů, a nikoliv zaměstnavatele. To je nejčastější scénář.

při prodeji

A je možné provádět odpočet daně z prodeje majetku. Toto uspořádání je relevantní, pokud jde o nemovitosti ve vlastnictví méně než 3 roky. Může vrátit maximálně 250 000 rublů. Bylo to na této částce je výše daně je extrémně snížené, zaplatili za dohodu:

 • cars;
 • nebytové nemovitosti;
 • garáže;
 • dalších objektů.

Pokud jde o byty, rodinné domy, chaty a pokoje, limit srážka je 1 milion rublů. Chcete-li získat náhradu, musíte:

 1. Naneste na daňového úřadu s přihláškou.
 2. Shromažďovat a přivést doklady: občanský průkaz, 3-PIT, dokumenty o obchodu.
 3. Počkat na schválení odpočtu.

To je vše, co potřebují vědět každý občan. Ve skutečnosti je daňový odpočet na pozemku - práva, která je v člověku. Ten ji použít kdykoliv. Ale bez osobního odvolacím nikdo dává daňový odpočet. Daň z osobního majetku návratu není tak těžké.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cs.delachieve.com. Theme powered by WordPress.